Hvad er ordblindhed?

Undersøgelser viser at 5-7 procent af befolkningen har ordblindhed - eller dysleksi. Ordblindhed er vanskelighed ved at læse, stave og formulere sig skriftligt. Ordblindhed er en medfødt vanskelighed i lighed med f.eks. farveblindhed.

Det er vigtigt at fremhæve, at ordblindhed IKKE skyldes dårlig begavelse. Det skyldes heller ikke syns-vanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har personer med ordblindhed vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde, som danner grundlaget for skriften.

Læs mere om ordblindhed på disse hjemmesider:

Personer med ordblindhed har ofte også vanskeligt ved at læse, stave og formulere sig skriftligt på andre sprog.
Derfor er en struktureret, multisensorisk undervisning i grundlæggende sproglige strukturer på engelsk vigtig.